48. ročník Poltár - Dukla - Poltár

27. - 29.7.2024

 

Poprosím vyplňte prihlášku a následne uhraďte štartovné 110,- € na č.ú.

SK27 7500 0000 0040 1123 2024  (do poznámky uveďte meno a priezvisko)

 

 

Organizačné pokyny a zoznam prihlásených

Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Adresa
Telefónny kontakt
Email
Štartovné