47. ročník Poltár - Dukla - Poltár

29. - 31.7.2023

 

Poprosím vyplňte prihlášku a následne uhraďte štartovné 85,- € na č.ú.

SK27 7500 0000 0040 1123 2024  (do poznámky uveďte meno a priezvisko)

Prihlasovanie spustené do 23.6.2023 resp. naplnenia kapacít!!!

 

Organizačné pokyny a zoznam prihlásených

Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Adresa
Telefónny kontakt
Email
Štartovné