Najstarším podujatím "Veľkej štvorky" je cyklomaratón resp. cyklojazda 
z Poltára (∗ Veľkých Teriakoviec od 2108) do Svidníka, odtiaľ na Duklu, cez Bardejov doToporca (Haligoviec od 2017) a odtiaľ cez Poprad do Poltára
 
     Keď "zakladám" tento web, Dukla má za sebou už 41.ročníkov. Ja osobne som tento cyklomaratón absolvoval cca 5x. Nemôžem a ani nemám právo hodnotiť, písať ako to bolo v tom alebo inom roku. Z histórie viem len toľko, čo som počul od starších účastníkov. Najviac som sa dozvedel od samotného zakladateľa a rovno ho môžem nazvať aj otcom tohto podujatia. Bol ním Milan Marcik z Rovnian. On spolu s bratom Dušanom a mnohými ďalšími nadšencami cyklistiky založili a prvýkrát sa v dňoch 17.-19.6.1977 vydali a úspešne absolvovali I. ročník Poltár - Dukla - Poltár. Odvtedy sa na tomto podujatí vystriedalo mnoho cyklistov, známych aj menej známych, niektorí sa zúčastnili raz, iní si to zopakovali aj viackrát, ale všetci mali jediný cieľ. Absolvovať tieto km, túto jazdu na počesť bojov Karpatsko-dukelskej operácii.
 
Za tých niekoľko desiatok ročníkov sa profil a trasa párkrát menila, ale ako najčastejšia sa osvedčila táto.
 
Prvý deň: Poltár, Rimavská Sobota,  Rožnava, Úhorná, Smolník, Gelnica, Margecany, Žipov, Rokycany, Prešov, Kapušany, Giraltovce a Svidník.
Druhý deň: Svidník, Vyšný Komárnik, Dukla - pamätník, odtiaľ Vyšný Komárnik, Svidník, Bardejov, Lenartov, Stará Ľubovňa, Podolínec a Toporec.
Tretí deň: Toporec, Spišská Belá, Kežmarok, Poprad, Hranovnica, Vernár, Telgárt, Muráň, Tisovec, Hnúšťa, Hrachovo, Poltár.
 
V r. 2014 sa trasa zmenila. Už prvý deň sa cyklisti dostali do Toporca. (Poltár, RS, Štítnik, Hnilec, Spišská Nová Ves, Spišský Štvrtok, Abrahámovce, Vrbov, Kežmarok, Spišská Belá, Toporec.) Druhý deň nebol presne stanovený. Niektorí cyklisti zavítali do Poľska, iní zas do Tatier.
Tretí deň sa už spoločne vydali cez Poprad, Hranovnicu, Vernár, Telgárt, Muráň, Tisovec, do Poltára. 
V r. 2014-2015 táto zmena trasy ovplyvnila to, že druhý deň cyklisti neabsolvovali cestu na východ krajiny k pamätníku na Dukle.
 
Až v r. 2016 sa partia odvážlivcov z Cyklistického klubu Rimavská Sobota (CK RS) rozhodla, že keď je v názve cyklomaratónu Dukla, tak predsa tam musia ísť. Je sobota 6.8.2016 a piati statoční (menovite: Michal Mojžiš, Pavol Hedvigy, Rasťo Števko, Peter Zajíc a Ondrej Bakša) sa vydávajú na 260 km dlhú etapu. Úspešne ju absolvujú s pozdravom, o rok sa sem vrátime.
Tento ročník je pre nás o to smutnejší, že zakladateľ a dlhoročný organizátor po ťažkej chorobe zomrel. Ešte sa 7.8.2016 zúčastnil nášho spoločného obeda a rozlúčil sa s vetou “pokračujte ďalej...“ 
Tú vetu som pochopil za tri týždne, keď sme sa  30.8.2016 v evanjelickom kostole v Rovňanoch rozlúčili s Milankom Marcikom, ktorý odišiel do cyklistického neba a už len odtiaľ bude dozerať, ako v tradícii pokračujeme ďalej... Česť jeho pamiatke.
 
 A je tu r. 2017, Dukla dostáva nového "majiteľa" a organizátora v jednom. Spoločne s CK RS sa opäť podarilo zorganizovať a úspešne absolvovať cyklomaratón. Malá zmena bola len v ubytovaní. Po minulé roky prvá etapa končila v Toporci, tento rok si to cyklisti hneď prvý deň zamierili do Haligoviec, kde boli ubytovaní v campingu Goralský dvor resp. u Piera. Druhý deň, tak ako vlani, aj tento rok sa opäť, pre zmenu siedmi statoční + šoférka v doprovodnom aute (jediná žena čo v tomto r. absolvovala cyklomaratón Ľubka Gombalová) vydali na 260 km etapu. Cieľ bol jasný, Dukla.
Tretí deň je to už klasika. Z Haligoviec cez Poprad, Vernár, Telgárt, Muráň, Tisovec, Hrachovo do Poltára. 41. ročník je úspešne za nami.